Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: April 2019

Overzicht

Welkom bij betterjobtomorrow.com, een website ("Site") van Better Job Tomorrow ("wij" of "ons").

Deze overeenkomst ("Overeenkomst") wordt gesloten tussen ons en u ("u" of "gebruiker") (gezamenlijk de "partijen" en elk afzonderlijk een "partij") en zet de gebruiksvoorwaarden uiteen die van toepassing zijn toegang tot en gebruik van de Site.

1. Acceptatie en wijzigingen

Door de Site te bezoeken of er toegang toe te verkrijgen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. U verklaart ook dat u niet eerder bent geschorst van het gebruik van de Site. U verdere instemming met de voorwaarden van ons online privacybeleid en ons gebruik en verwerking van alle gebruikersinformatie voor de doeleinden die worden vermeld in het Privacybeleid.

Uw bezoek en / of gebruik van de Site betekent dat u deze Overeenkomst en de praktijken uiteengezet in ons Privacybeleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen deze Overeenkomst en / of ons Privacybeleid op elk gewenst moment. Elke wijziging wordt van kracht niet eerder dan veertien (14) dagen nadat het is geplaatst, tenzij de wijziging betrekking heeft op de functionaliteit van een nieuwe dienst of een wijziging in de wet, in welk geval de wijziging plaatsvindt zal onmiddellijk van kracht zijn. Uw voortgezet gebruik na elke effectieve verandering geeft uw toestemming en / of instemming met de wijziging (en) aan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er updates zijn voor deze overeenkomst en ons privacybeleid.

ALS U NIET INSTEMT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, MOET U ONMIDDELLIJK STOPPEN MET GEBRUIK VAN DE SITE.

2. Wat we doen

We bieden actuele vacatures en dagelijkse kortingsbonnen voor onze gebruikers. Wij bieden ook een carrièrecentrum met nuttige werkgerelateerde artikelen, evenals artikelen over het besparen van geld en printbare kortingsbonnen. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een baan aanbiedingen voor uw regio en dagelijkse kortingsbonnen in uw e-mail. U bent niet verplicht om abonneer u op onze nieuwsbrief om vacatures te zoeken, artikelen te lezen of kortingsbonnen af te drukken anders beschikbaar op de site.

3. Vacatures Zoekfunctie

a. Informatie voor werkzoekenden. De vacatures die op de site verschijnen zijn automatisch geaggregeerd en geïndexeerd uit verschillende online bronnen. Deze lijsten zijn gemaakt door externe personen en entiteiten die buiten onze controle vallen. Wij screenen de resultaten die op de Site voorkomen niet en wij vertegenwoordigen of garanderen niet dat vacatures of werkgevers zijn wat of wie ze beweren te zijn. We gaan uit van nee verantwoordelijkheid en wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, legaliteit of beschikbaarheid van een lijst met vacatures, informatie of website inbegrepen in de zoekresultaten.

Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, kunnen we van tijd tot tijd het verschijnen van vacatures controleren op de site en we kunnen van tijd tot tijd inhoud verwijderen die we naar eigen goeddunken achten ongepast zijn. We vertegenwoordigen niet of garanderen niet dat we dit continu of regelmatig zullen doen toezicht houden op taken die op de site verschijnen of die we aanstootgevende inhoud zullen verwijderen. Interpretatie of de inhoud aanstootgevend is, blijft naar eigen goeddunken.

Merk op dat Section 230 van de Communications Decency Act bepaalt:

(1) Behandeling van uitgever of spreker

Geen enkele aanbieder of gebruiker van een interactieve computerservice wordt behandeld als de uitgever of spreker van informatie verstrekt door een andere aanbieder van informatie-inhoud.

(2) Burgerlijke aansprakelijkheid

Geen enkele aanbieder of gebruiker van een interactieve computerservice kan aansprakelijk worden gesteld voor -

(A) elke actie die vrijwillig te goeder trouw is ondernomen om de toegang tot of beschikbaarheid van materiaal te beperken die de provider of gebruiker beschouwt als obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, overdreven gewelddadig, lastigvallen of anderszins aanstootgevend zijn, ongeacht of dergelijk materiaal al dan niet grondwettelijk is beschermd; of

(B) elke actie die wordt ondernomen om aanbieders van informatie-inhoud of anderen in staat te stellen of beschikbaar te stellen voor het technische middelen om de toegang tot het in lid (1) beschreven materiaal te beperken.

b. Informatie voor werkgevers. Werkgevers die graag meer willen weten over de diensten die we mogelijk hebben in staat zijn om hen te voorzien, worden uitgenodigd om contact met ons op te nemen via de link "Werkgevers" van de site. Werkgevers zullen worden verzocht om hun naam, bedrijfsnaam, woonplaats, staat, telefoon, e-mailadres (verplicht) en Een boodschap. We zullen zo snel mogelijk op uw aanvraag reageren.

4. Artikelen

We bieden artikelen over het navigeren op de arbeidsmarkt op de site. Deze artikelen worden alleen ter informatie aangeboden. Ze moeten niet op artikelen worden gebaseerd door elke gebruiker zonder de uitoefening van onafhankelijk oordeel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van uw vertrouwen op een artikel of informatie daarin opgenomen en we kunnen en kunnen niet garanderen dat een artikel of informatie die erin is opgenomen geschikt is voor een of alle gebruikers.

5. Abonneren op onze nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw eerste en achternaam, e-mailadres (verplicht) en postcode. U moet bevestigen dat u een NL-inwoner bent leeftijd van achttien (18) of ouder en dat u graag vacatures wilt ontvangen. U moet ook akkoord gaan met ons Privacybeleid.

6. Annuleer Abonnement

U kunt verdere aanbiedingen van ons en van derden annuleren door op de. Te klikken "Annuleer Abonnement" link en voer het e-mailadres in waarmee je je hebt ingeschreven. We zullen hieraan voldoen verzoek binnen tien (10) dagen.

7. Onze inhoud en technologie

"Onze inhoud" betekent alle intellectuele eigendom, gegevens of communicatie die door ons wordt verzonden, onze gebruikers of derden via ons platform ("Platform"), inclusief maar niet beperkt tot bestanden, afbeeldingen, lijsten, logo's, berichten, boekingen, beoordelingen, aanbevelingen, recensies, tekst, handelsmerken of redactionele inhoud. Het bevat ook alle inhoud die door ons is gegenereerd.

"Onze technologie" betekent alle vroegere, huidige en toekomstige intellectuele eigendommen of verwante rechten in de platform, inclusief, maar niet beperkt tot, software, coderingsprocessen, algoritmen, gebruikersinterfaces, knowhow, technieken, organisatie, ontwerpen, tekst, afbeeldingen, foto's, illustraties, illustraties, grafisch materiaal, reclamekopie, databases, bedrijfseigen informatie, allemaal auteursrechtelijk of anderszins juridisch te beschermen elementen van het Platform en alle andere materiële of immateriële gerelateerde materialen to, weergegeven, uitgevoerd of gedistribueerd op het Platform en het Platform zelf, inclusief, maar niet beperkt tot de selectie, volgorde, "look and feel" en rangschikking van items op het platform, en al onze merken, domeinnamen, patenten en andere intellectuele eigendom.

Tenzij anders aangegeven, is al onze inhoud in eigendom, beheer of in licentie van ons. Onze inhoud is beschermd door copyright, handelsmerk, servicemerk en / of andere intellectuele eigendomsrechten. U begrijp en ga ermee akkoord dat u geen rechten op onze inhoud of onze technologie zult verwerven, tenzij anders schriftelijk vermeld.

a. Licentie voor toegang en / of gebruik. We verlenen u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrijelijk herroepbare licentie voor toegang tot en / of gebruik van onze inhoud en onze technologie om de site te gebruiken. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat u, met uitzondering van deze beperkte licentie, geen rechten hebt op onze inhoud of onze technologie, tenzij anders schriftelijk wordt vermeld. Deze beperkte licentie wordt automatisch en zonder kennisgeving aan u beëindigd als u deze Overeenkomst schendt.

b. Voorbehoud van rechten. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn verleend, tenzij anders schriftelijk vermeld.

c. Voorkomen van ongeoorloofd gebruik. We behouden ons het recht voor om alle wettige middelen die we overwegen in te zetten noodzakelijk om ongeautoriseerd gebruik van de site, onze inhoud en / of onze technologie te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot, technologische barrières, IP-mapping en contact opnemen met uw Internet Service Provider (ISP).

8. Auteursrecht en handelsmerk inbreukbeleid

Kennisgeving: als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door de site wordt gehost inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerk, kunnen u of uw agent ons een schriftelijke kennisgeving sturen met de volgende informatie:

a. Een duidelijke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde of handelsmerkwerk waarvan u beweert dat het is geschonden;

b. Een duidelijke identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde of handelsmerkwerk, en informatie die ons in staat zal stellen om dat materiaal op de Site te vinden, zoals een link naar de inbreukmakende materiaal;

c. Uw contactgegevens zodat we uw klacht kunnen beantwoorden, bij voorkeur inclusief een e-mailadres en telefoonnummer;

d. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal dat als auteursrecht / handelsmerk wordt geclaimd inbreuk is niet toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht / handelsmerk, diens vertegenwoordiger of de wet ";

e. Een verklaring dat "de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, de klagende partij is gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt geschonden "; en

f. De kennisgeving moet worden ondertekend door de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht die naar verluidt is geschonden.

Kennisgevingen moeten worden verzonden naar het Notice-adres onder de DIVERSEN onderstaande sectie, tav: Copyright and Trademark Agent. We zullen alle kennisgevingen die voldoen aan de bovenstaande vereisten bekijken en behandelen. Als we de toegang in reactie op een dergelijke melding verwijderen of uitschakelen, kunnen we de eigenaar of beheerder van de betreffende site of inhoud op de hoogte stellen zodat deze een verweer kan indienen.

Tegenvordering: als u te goeder trouw gelooft, heeft uw materiaal dat werd verwijderd of uitgeschakeld, geen inbreuk maakte, of dat u toestemming had van de eigenaar van het auteursrecht / handelsmerk of de agent van het auteursrecht / handelsmerk van de eigenaar, of op grond van de wet, te plaatsen en te gebruiken het materiaal, kunt u of uw agent ons een schriftelijke kennisgeving sturen met de volgende informatie:

a. Uw fysieke of elektronische handtekening;

b. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld;

c. Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en

d. Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in Austin or Hoofddorp en dat u de betekening van het proces accepteert van de persoon die kennisgeving heeft gedaan van de vermeende inbreuk of een agent van die persoon.

Als tegenbericht door ons is ontvangen, kunnen we een kopie naar de klagende partij sturen met de mededeling dat we het materiaal mogen vervangen of het toegangsverbod binnen tien (10) werkdagen opheffen, tenzij er een rechtszaak wordt aangespannen.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om materiaal dat als inbreukmakend wordt beschouwd, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u, te verwijderen. In gepaste omstandigheden zullen we ook het account van een gebruiker beëindigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat hij of zij een herhaalde inbreukmaker is.

9. Verboden voor gebruik

U mag de volgende acties op de Site niet doen of aanmoedigen:

a. Alle delen van de Site verkopen, doorverkopen, leasen, in sublicentie geven, marketen, distribueren, toewijzen of anderszins overdragen aan of commercieel exploiteren;

b. Alle acties ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de Site vormen;

c. "Scrape" de Site, of gebruikt een bot, spider, dataminer of geautomatiseerde agent om toegang te krijgen tot en / of de Site te gebruiken of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Onze Inhoud;

d. Het herformatteren, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen of maken van afgeleide werken van of het weergeven van een deel van de site, of het spiegelen en / of omlijsten van pagina's van de site op een andere website;

e. Poging tot ontcijfering, decompilatie, disassemblage of reverse engineering van onze technologie;

f. Verwijderen of interfereren met onze inhoud, onze technologie of enig ander eigendomsrecht van de site; of

g. Gebruik de Site: (i) voor enig onwettig doel, (ii) om ons of een derde te bedriegen, of (iii) om schade of risico's te veroorzaken voor ons of een derde bedrijf, netwerk of faciliteit.

10. Alleen persoonlijk gebruik

De site is alleen beschikbaar voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik door gebruikers. Elk ander gebruik is verboden, tenzij anders door ons schriftelijk is aangegeven.

11. Geen gebruikers onder de 18

Als u jonger bent dan 18, mag u de site niet openen of gebruiken. DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE VERTEGENWOORDIGT U DAT U TEN MINSTE 18 BENT. In overeenstemming met COPPA verzamelen wij niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers jonger dan 13 jaar.

12. Gebruikersopschorting en beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Site op elk moment en om welke reden dan ook en zonder kennisgeving aan u te schorsen en / of te beëindigen. De Overeenkomst kan door ons worden beëindigd in het geval u een van uw taken, verplichtingen of verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst schendt. Op of na de beëindiging zijn wij niet aansprakelijk jegens u of enige verdere verplichtingen onder deze Overeenkomst.

13. Links van derden

De Site kan links naar andere sites bevatten (elk een "gekoppelde site") en u kunt de Site verlaten om materiaal van derden te bekijken of materiaal van derden naar de site te brengen via "omgekeerde" hyperlinks en framingtechnologie. We kunnen de inhoud van een gekoppelde site niet wijzigen, bijwerken of beheren. Het feit dat we een link naar een gekoppelde site hebben verstrekt, is geen goedkeuring, machtiging, sponsoring of affiliatie met betrekking tot een dergelijke gekoppelde site, de eigenaren of haar providers. Er zijn inherente risico's verbonden aan het gebruik van, of het ophalen van, informatie die u op internet vindt. We raden u dringend aan om deze risico's te begrijpen voordat u vertrouwt op dergelijke informatie op een gekoppelde site of deze gebruikt of ophaalt.

14. Niet-afhankelijkheid op de site

We kunnen onze inhoud of een dienst, functie of kenmerk van de site op elk gewenst moment beëindigen of wijzigen, met of zonder kennisgeving.

15. Afwijzing van garanties

a. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ GEEN GARANTIE BIEDEN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEIDHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE IN OF VERSTREKT IN VERBAND MET DE SITE. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN OF VOOR DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE INFORMATIE.

b. WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DIE UITGAAN DOOR STATUUT OF ANDERSZINS IN WET OF UIT EEN CURSUS VAN HANDEL OF GEBRUIK VAN DE HANDEL.

c. ELKE ADVERTEERDERS DIE OP OF VIA DE SITE VERSCHIJNEN ZIJN NIET ONZE AGENTEN OF WERKNEMERS EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HANDELINGEN, FOUTEN, WEGLATINGEN, VERTEGENWOORDIGING, GARANTIES, SCHENDINGEN OF NALATIGHEID VAN ENIGE ENTITEIT OF DIENST DIE VERSCHIJNT OF BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF KOSTEN ALS GEVOLG VAN DIT HUIS;

d. WIJ VERTELLEN OF GARANDEREN NIET DAT: (i) DE SITE AAN DE VEREISTEN OF VERWACHTINGEN VAN GEBRUIKERS VOLDOET; (ii) DE SITE ZAL FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZIJN OF DAT DE VERSTREKTE INFORMATIE NAUWKEURIG IS OF BETROUWBAAR; OF (iii) DAT ALLE TEKORTKOMINGEN IN DE SERVICE KUNNEN WORDEN GEVONDEN OF GECORRIGEERD. VERDER, DE SITE KAN ONDERBROKEN OF NIET BESCHIKBAAR WORDEN MET HET OOG OP HET UITVOEREN VAN ONDERHOUD OF UPGRADES. WIJ ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR: (a) SERVICEVERMISTINGEN VEROORZAAKT DOOR HANDELINGEN BINNEN DE CONTROLE VAN GEBRUIKER OF ELKE GEBRUIKER; (b) INTEROPERABILITEIT VAN SPECIFIEKE GEBRUIKERSTOEPASSINGEN OF APPARATUUR; (c) ONVERMOGEN VAN GEBRUIKERS TOEGANG TOT OF INTERACTIE MET IEDERE ANDERE DIENSTVERLENER VIA HET INTERNET, ANDERE NETWERKEN OF GEBRUIKERS DIT BESTAAT UIT HET INTERNET OF DE INFORMELE OF COMPONENTEN HULPBRONNEN DIE VIA HET INTERNET BESCHIKBAAR ZIJN; (d) INTERACTIE MET ANDERE DIENSTVERLENERS, NETWERKEN, GEBRUIKERS OF INFORMELE OF COMPUTERBARE MIDDELEN DOOR HET INTERNET; (e) SERVICE GELEVERD DOOR ANDERE DIENSTVERLENERS; OF (f) PRESTATIEVERSCHILEN ELKERS VEROORZAAKT OP HET INTERNET.

e. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENST OF DE WERKING ZAL ZIJN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR EN ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE MIDDELEN.

f. NOCH WIJ NOCH DE SITE ZIJN AANGESLOTEN MET, GESPONSORD, BEKRACHTIGD OF GOEDGEKEURD DOOR DE FABRIKANTEN VAN ENIG PRODUCT DAT OP DE SITE MOET WORDEN VERMELD.

16. Beperking van de aansprakelijkheid

a. ER ZIJN RISICO'S DIE INHERENT ZIJN VOOR DE BEHANDELING VAN VREEMDELINGEN, BEGRAFENISEN OF MENSEN DIE ONDER ONWAAR ZIJN Voorwendselen. DERGELIJKE RISICO'S KUNNEN HET RISICO VAN FYSIEKE SCHADE OMVATTEN. GEBRUIKERS AANVAARDEN ENIGE EN ALLE RISICO'S IN VERBAND MET DE HAND VAN DERDEN BETREFFEN ZIJ ONTMOETING DOOR OF ALS GEVOLG VAN DE SITE.

b. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZULLEN WIJ OF EEN ANDERE ANDERE BETROKKEN BIJ HET BEHEER VAN DE SITE AANSPRAKELIJK VOOR ENIG DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES, VERLOREN ONDERNEMING OPBRENGSTEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, SCHADEVERGOEDING, SCHADEVERGOEDING OF EXEMPLARISCHE SCHADE, NIET-NAKOMING REALISEREN VERWACHTE WINST OF BESPARING OF ENIGE CLAIM TEGEN DE GEBRUIKER DOOR EEN ANDERE PERSOON DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKING VAN DE SERVICE, SERVER DOWNTIME, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF OVERDRACHT, OF UITSLUITING VAN DE PRESTATIES VAN DE DIENST, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEDEN VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

c. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING, DIEFSTAL, VERLIES OF VERNIETIGING VAN ELK GEGEVENS, APPARATUUR OF DIENSTEN, INCLUSIEF VIA ONGEVAL, FRAUDULEUZE MIDDELEN OF APPARATUUR OF ENIGE ANDERE METHODE.

d. WIJ ZIJN ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE GEBRUIKER ZOALS UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD EN ZULLEN GEEN ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID WETTELIJK IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS AAN GEBRUIKER. DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VAN TOEPASSING ONAFHANKELIJK VAN DE AARD VAN DE OORZAAK VAN ACTIE, VRAAG OF HANDELING DOOR GEBRUIKER, INCLUSIEF INBREUK OP CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN ZAL EEN FUNDAMENTELE SCHENDING BEWAREN OF INBREUKEN OF HET ONTBREKEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG RECHTSMIDDEL DAT IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD. SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN VAN DE DUUR OF DE UITSLUITING VAN EEN IMPLICIET TOESTAAN TOE GARANTIE OF KUNNEN AANVULLENDE RECHTEN BIEDEN DIE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN IN HET KADER VAN DIT DOCUMENT.

e. U ERKENT HIERBIJ DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE INTERCEPTEDGEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN VIA HET INTERNET, EN ONTHEFT U ONS VAN ELKE EN ALLE AANSPRAKEN ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONDERBROECTEERDE INFORMATIE IN ENIGE ONAUTORISEERDE MANIER.

f. GEBRUIKERS DIE IN CALIFORNIË VERBLIJVEN, KOMEN OVEREEN MET AFWIJZING VAN CALIFORNIA, CIVIELE CODE SECTIE 1542, WAARVAN WORDT AANGEGEVEN "A ALGEMENE UITGAVEN WORDT NIET VERLENGD TOT CLAIMS DIE DE SCHULDVERKER NIET KENT OF VERONDERSTELT IN ZIJN OF HUN GUNST TEN TIJDE VAN DE UITVOERING VAN DE INTRODUCTIE, DIE, INDIEN BEKEND DOOR HEM OF HAAR MATERIEEL MOET ZIJN BEÏNVLOED ZIJN OF HAAR BESLECHTING MET DE DEBITEUR. "

g. VOOR ZOVER MAXIMAAL AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DE WETGEVING SITE OF UW GEBRUIK VAN ONZE CONTENT, ONGEACHT DE OORZAAK VAN ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN GARANTIE OF ANDERS), ZAL DE HONDERD DOLLAR (100,00 USD) NIET OVERSCHRIJDEN.

17. Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons, onze gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, bestuurders en eventuele aandeelhouders te vrijwaren en te beschermen (elk een "Indemnitee"), onschadelijk voor en tegen alle claims, rechtszaken, acties of procedures ("Claims") gebracht en schadevergoeding, kosten (inclusief advocatenhonoraria) en / of vonnissen die tegen ons worden toegekend die zich voordoen van of in verband met: (i) Claims door een persoon of entiteit voor zover dergelijke claims zijn gebaseerd op of voortvloeien uit het gebruik door de gebruiker van de site of de acties van de gebruiker; (ii) schending door gebruiker van deze Overeenkomst; of (iii) het niet naleven door de gebruiker van alle van toepassing zijnde wetten. We zullen de gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte stellen Claims, toestemming van de gebruiker om te verdedigen (met raadslieden redelijkerwijs aanvaardbaar voor ons) en / of dergelijke claims te schikken (tegen voorwaarden die redelijkerwijs aanvaardbaar voor ons zijn), en, op basis van onze eigen discretie, gebruikersinformatie verstrekken en assistentie die redelijkerwijs door de gebruiker wordt gevraagd in verband met dergelijke Claims.

18. Zoals het is, met alle fouten

De Site wordt geleverd op een "AS IS" en "MET ALLE FOUTEN" basis.

19. Overleving

De bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om de vervaldatum of eerdere opzegging, met inbegrip van die bepalingen met betrekking tot eigendom, schadeloosstelling / verdediging, garantieaansprakelijkheid en aansprakelijkheidsgrenzen blijven van kracht na het verstrijken of eerder beëindigen van deze Overeenkomst.

20. Diversen

a. Merk op. We kunnen dit melden door middel van een algemene kennisgeving via de site. U mag kennisgeving doen aan ons te allen tijde door een van de volgende: e-mail met bevestigde ontvangst aan abuse@betterjobtomorrow.com, of brief afgeleverd door een nationaal erkende nachtdienst op het volgende adres: Better Job Tomorrow, PMB 9108, Paxlaan 10, Hoofddorp, Noord Holland 2131 PZ, Netherlands

b. Overmacht. Als de uitvoering van deze Overeenkomst of enige van de hieruit voortvloeiende verplichtingen wordt voorkomen, beperkt of verstoord door brand, overstroming, aardbeving, ontploffing of ander ongeval of een ongeluk of daad van God, stakingen of arbeidsconflicten, onvermogen om artikelen, benodigdheden, telecommunicatiediensten aan te bieden of te verkrijgen, uitrusting of software, oorlog of ander geweld, elke wet, orde, proclamatie, verordening, verordening, eis of vereiste van een overheidsinstantie of enige andere handeling of voorwaarde die verder gaat dan redelijk is controle, we zullen worden verontschuldigd voor dergelijke prestaties in de mate van deze preventie.

c. Deelbaarheid. Voor zover enige bepaling of een gedeelte van deze Overeenkomst als ongeldig, onwettig wordt beschouwd of niet afdwingbaar, zal een dergelijke bepaling of deel worden verbroken en verwijderd of beperkt om uitvoering te geven aan de bedoeling van de partijen voor zover mogelijk en de rest van deze Overeenkomst, naar gelang van het geval, blijft bestaan bindend voor de partijen.

d. Opdracht. De gebruiker mag niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die in onze zool kan worden gegeven of onthouden) discretie), deze Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen aan of overdragen aan een derde persoon. We kunnen deze Overeenkomst zonder uw toestemming aan een persoon of entiteit toewijzen. We kunnen delegeren aan onze Gelieerde Ondernemingen, agenten, leveranciers en aannemers elk van de verplichtingen die hierin aan ons zijn opgelegd en dat kunnen wij ook aan deze personen alle informatie bekend maken die zij nodig hebben om de taken uit te voeren die aan hen zijn gedelegeerd.

e. Waiver. Een tekortkoming of vertraging door ons om een recht uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt op geen enkel moment een verklaring van afstand van dit recht of enig ander recht en wijzigt de rechten of verplichtingen van beide partijen niet deze overeenkomst.

f. Toepasselijk recht; Forum; Venue. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas zonder verwijzing naar conflictregels of rechtskeuzevoorschriften of -principes. De partijen onherroepelijk en onvoorwaardelijk onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Texas in Travis Graaf, of in de rechtbank van de Verenigde Staten voor de Austin Texas ten behoeve van elke rechtszaak, actie of andere procedure voortkomende uit deze Overeenkomst of het onderwerp hiervan voorgelegd door een partij bij deze; en hierbij afzien van en afspreken geen bewering dat te doen gelden als verdediging of anderszins, in een dergelijke rechtszaak, actie of procedure het is niet persoonlijk onderworpen aan de jurisdictie van de bovengenoemde rechtbanken, dat de rechtszaak, actie of procedure wordt gebracht in een lastig forum, of dat de locatie van het pak, de actie of de procedure ongepast is.

g. Afzien van juryproef en klassenuitkering. U erkent en begrijpt dat ook, met betrekking tot elk geschil bij ons, onze gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, bestuurders en eventuele aandeelhouders met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van de site of deze overeenkomst dat u uw RECHT OP RECHTVAARDIGING GEEFT VOOR JURY EN DAT U GEEFT HET RECHT VERMOGEN OM ALS VERTEGENWOORDIGER TE DIENEN, ALS PRIVATE ADVOCAAT-GENERAAL OF IN EEN ANDERE REPRESENTATIEVE CAPACITEIT, OF AAN DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN KLASSE VAN CLAIMANTS, IN ENIG RECHTSSCHAPSPAK DAT ZULKE GESCHILLEN BETREFT.

h. Diversen. Alle in deze Overeenkomst gemaakte afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties blijven behouden uw acceptatie van deze Overeenkomst en de beëindiging van deze Overeenkomst.

i. Bouw. De titels van de secties van deze Overeenkomst zijn alleen ter referentie bedoeld en zijn dat niet om rekening te houden met het interpreteren van enige betekenissen vervat in deze Overeenkomst. Tenzij de context van deze Overeenkomst vereist duidelijk anders: (i) verwijzingen naar het meervoud omvatten het enkelvoud, het enkelvoud het meervoud en het meervoud deel het geheel, (ii) verwijzingen naar één geslacht omvatten alle geslachten, (iii) "of" heeft de inclusieve betekenis vaak geïdentificeerd met de zinsnede "en / of," (iv) "inclusief" heeft de inclusieve betekenis vaak geïdentificeerd met de zin "inclusief maar niet beperkt tot" of "inclusief zonder beperking" en (v) verwijzingen naar "hieronder" "hierin" of "hiervan" hebben betrekking op deze Overeenkomst als geheel. Elke verwijzing in deze Overeenkomst naar een statuut, regel, reglement of overeenkomst, inclusief deze Overeenkomst, geacht een dergelijk statuut, regel, verordening of overeenkomst zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, gewijzigd, aangevuld of aangevuld. De feestjes komen overeen dat deze overeenkomst eerlijk zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen ervan, zonder enige strikte constructie in het voordeel van of tegen een van beide partijen, en die dubbelzinnigheden mogen niet worden geïnterpreteerd als de opsteller.

j. Kosten van de advocaat. Als om het even welke wettelijke actie tussen u en ons noodzakelijk is om om het even welke voorwaarden van af te dwingen deze Overeenkomst, heeft de in het kader van een dergelijke actie geldende partij het recht zijn redelijke advocaten terug te vorderen. " vergoedingen en kosten van de niet-heersende partij.

k. Relatie. Deze Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever relatie tussen u en ons, tenzij anders schriftelijk door ons is vermeld.

l. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten overeenkomst en eventuele eerdere besprekingen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat hierin is vervat. Geen van beide partij is gebonden aan elke definitie, voorwaarde, bepaling, vertegenwoordiging, garantie, convenant of belofte ander dan zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst of zoals gelijktijdig of later uiteengezet in schriftelijke en ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris of vertegenwoordiger van de partij die daardoor gebonden is.

21. Internationaal gebruik

Hoewel de site mogelijk wereldwijd toegankelijk is, geven we niet aan dat materialen op de site geschikt zijn of beschikbaar voor gebruik op locaties buiten Nederland en om toegang te krijgen tot gebieden waar de inhoud staat illegaal is verboden. Degenen die ervoor kiezen om vanuit andere locaties toegang te krijgen tot de Site, handelen op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten. Elke aanbieding voor elk product, dienst en / of informatie gemaakt in verbinding met de Site is ongeldig waar verboden.

22. Neem contact met ons op

Eventuele opmerkingen of verzoeken om nadere informatie kunnen worden gericht aan:

Better Job Tomorrow

PMB 9108, Paxlaan 10, Hoofddorp, Noord Holland 2131 PZ, Netherlands
8127 Mesa Dr, Suite B206-319, Austin, Texas 78759